Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstingeniøren besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

Slike oppdrag rekvireres gjerne av tiltakshaver selv eller av banken/låneinstitusjonen.

 

 

 

 

Ta kontakt for pristilbud