Dokumentene under bør foreligge takstdagen, om du ikke har dem tilgjengelige bistår vi deg.

Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte / festekontrakt
 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter / giro
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Tegninger (plan og fasade)
 • Tidligere takst/Salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.

 • Kjøpekontrakt
 • Fellesutgifter / giro
 • Forsikringsbevis(for Sameiet)
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Plantegninger
 • Skjøte
 • Tidligere takst/salgsoppgave
 • Vedtekter
 • Årsberetning
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)