Tilstandsrapporten legger størst vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er relevante ved eierskifte. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter i størst mulig grad er vurdert og påpekt i rapporten.

Tilstandrapporten er laget for at selger skal kunne overholde sin opplysningsplikt ved boligsalg. Et obligatorisk egenerklæringsskjema hører derfor med, og dette skjemaet skal fylles ut av selger innen takstingeniøren kommer på besøk. Svarene i egenerklæringen gjennomgås og kryss-sjekkes av taksingeniøren sammen med boligselger ved befaring.

Levetidsbetraktninger er en sentral del av rapporten. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell.

Takstingeniøren vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Rapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Det gis vanligvis gode rabatter på eierskifteforsikringer ved fremlegging av en tilstandsrapport.

Ta kontakt for pristilbud