Telemark Takst AS utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1

I januar 2013 ble det innført krav til uavhengig kontroll i alle søknadspliktige byggesaker.

Alle som bygger ny bolig må gjennomføre en slik kontroll av byggeprosjektet sitt.
Kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene. Det som sjekkes er membran, fall til sluk og lufttetthet.

Det som kontrolleres i Tiltaksklasse 1 er boligens våtrom og lufttetthet. Hovedsakelig sjekkes kvaliteten på utførelsen av arbeidet i våtrom samt kontroll av lufttettheten i boligen. Kontrollen av våtrommene gjøres før materialer som flis, belegg osv. er montert og etter at membran og tettesjiktet er lagt. For å avdekke eventuelle luftlekkasjer i bygget skal ansvarlig utførende for tømrerarbeidene utføre en trykktest som gir et resultat i antall luftutskiftninger pr time. En slik trykktest vil vise hvor nøye de som har utført arbeidene har vært med å tette bygget.

I våtrom blir det spesifikt kontrollert blant annet at sluket på badet ditt er plassert i plan og høyde som prosjektert og etter forskriftene. Det vil også bli gjennomført en visuell kontroll av tilpasningen mellom membran, slukmansjett og sluk. Feil i sluk kan føre til store vannskader, derfor er det viktig at dette kontrolleres nøye, slik som pålagt i forskriften TEK10.

Byggeprosjektet kan erklæres ferdig når bygget er kontrollert. Det avgis kontrollerklæring til ansvarlig søker når kontrollen er utført. Vårt ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

Telemark Takst bruker kontrollverktøy integrert i Nito Takst. Det gir tilgang til alt som trengs som kontrollør for å gjennom­føre kontrolloppdrag, herunder tilgang til alle relevante dokumenter og kontaktlister.